SFS Nederland

ROOKSET

  • Stand alone toepasbaarrookset
  •  Voordelig
  •  Product onafhankelijk (standaard C-tec melders)
  •  Eenvoudige installatie
  •  Bedrijfszekere schakeling (draadbreuk of kortsluiting)
  •  Conform NEN2535 bijlage C
  • Leverbaar met en zonder magneten

Rookschakelaarset (incl. deurmagneet)

Inhoud:

– 1x voedingsmodule

– 1x opbouwbehuizing

– 2x optische rookmelder

– 2x aansluitsokkel voor rookmelder

– 1x deurmagneet met deurplaat

– 2x montageschroeven

Optioneel is deze complete set leverbaar zonder deurmagneet. De gebruiker kan naar believen bijv. een zwaardere deurmagneet toepassen.

Deze voedingseenheid kan deurmagneten bij een nominale spanning van 24 Volt met een maximale uitgangsbelasting van 250mA. In combinatie met rook-/ hittemelders kan de eenheid gebruikt worden voor het bouwen van een automatisch deur-ontgrendelingssysteem.

aansluiten van de voedingsmodule -rookset

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: aansluitingen van de voedingsmodule

Beschrijving van de voedingsmodule

 Indicators voorzijde

– Groene voedingsindicator; brandt als de eenheid wordt voorzien van netstroom.

– Gele uitgangsindicator; brandt als de deuren worden ontgrendeld.

 Handbediening voorzijde

Door op de ontgrendelingsknop op de voorzijde te drukken, worden de deuren ontgrendeld. Met deze knop worden tevens eventueel geactiveerde melders geherinitialiseerd. De knop kan buiten werking worden gesteld door de jumperverbinding (PLK1) aan de achterzijde van de eenheid te verwijderen – zie fig. 1.

Aansluitklemmen

 CONN1

SWITCHED +V: 24Vdc. Kan gebruikt worden voor directe aansluiting op de deurmagneet. Bij het juiste triggerniveau daalt deze uitgangsspanning naar een punt waarop de deuren worden ontgrendeld. Deze uitgang is niet geschikt voor het opladen van batterijen.

0V: Beide aansluitingen zijn 0V.

ZONE TRIG: Deze ingang kan worden gebruikt voor het aansluiten van rookmelders en handmatige ontgrendelingsknoppen ten behoeve van de aansturing van de

deurvergrendeling. De zone-activeringsbekabeling wordt op storingen gecontroleerd. Bij kortsluiting of een open stroomkring treedt de storingsbeveiliging in werking en worden de deuren ontgrendeld. Deze schakeling moet worden afgesloten met een eindweerstand (EOL) van 6K8. (meegeleverd) – zie figuur 2.

CONN2

Aansluiting netvoeding. Geen aarde nodig. Wordt geleverd als veilig eindpunt.

 

CONN3

TRIG. Deze ingang kan door externe apparatuur worden gebruikt voor het ontgrendelen of opnieuw initialiseren van de deurontgrendeling. De ingang is geschikt voor een ingangsspanning van 0V tot 28V. De herinitialisatie/ontgrendeling vindt plaats tussen 12V tot 28V. Door activering van deze ingang worden tevens eventuele rookmelders opnieuw geïnitialiseerd.                                                                                                                     

Beveiliging

 Kortsluiting op de +V of de geschakelde +V-uitgangen zal zekering F1 doen doorbranden. Bij het vervangen van deze zekering dient een 400mA T-zekering te worden gebruikt van 20 x 5 mm, volgens IEC (EN60127 deel 2).

Bij een ernstige elektrische storing zal de thermische zekering in de transformator doorbranden. Deze kan niet worden vervangen door onderhoudspersoneel. De eenheid zal ter reparatie naar de fabrikant moeten worden gestuurd.

Installatie

 Locatie

De regelapparatuur dient zich binnen het gebouw te bevinden en mag niet in een vochtige of zeer stoffige omgeving worden geplaatst. Als de resetknop op de regelapparatuur als systeemresetschakelaar wordt gebruikt, dient u de apparatuur binnen handbereik te plaatsen. In alle andere gevallen kan de apparatuur buiten handbereik worden geplaatst. De locatie dient zodanig te worden gekozen dat de indicatorlampjes goed te zien zijn in het omgevingslicht.

Montage

De voeding dient in de meegeleverde opbouwdoos met gesloten achterzijde worden geplaatst die stevig aan de muur is bevestigd. Tijdens de installatie vrijgekomen stof mag niet in elektrische en elektronische systemen terecht komen.

Aansluiten voedingsspanning

De voeding dient te worden aangesloten op vaste bedrading. Deze voeding is apparatuur van klasse 1. Daarom moeten alle metalen delen die tijdens de installatie worden gebruikt worden geaard. Alle netbedrading dient te voldoen aan de huidige NEN 1010 voorschriften.

Aansluiten van de melders en deurmagneten

De laagspanningsbedrading (melderlus en deurmagneten) dient altijd gescheiden te blijven van de netbedrading.

Aansluitschema

In bijgeleverde aansluitschema wordt de deurvergrendeling geschakeld door de voedingseenheid van de voedingsunit. Een melder die bij brand wordt geactiveerd, zal de deuren ontgrendelen. Bij kortsluiting of een open stroomkring treedt de storingsbeveiliging in werking en worden de deuren ontgrendeld.

Sluit de bedrading aan op aansluitsokkels volgens de nummering in dit schema.

De melders kunnen op twee manieren opnieuw worden geïnitialiseerd:

1. De ontgrendelingsknop op de voedingseenheid van de deurregeling zal de spanning van de melders wegnemen, zodat deze opnieuw worden geïnitialiseerd.

2. Als er een spanningssignaal van 12 tot 28 V op de TRIG-ingang wordt gezet, valt de spanning op de melders weg, waardoor deze na een brand-status opnieuw worden geïnitialiseerd. Dit signaal zal tevens de deuren ontgrendelen.

Specificaties

Voedingsmodule

Voeding in:                       230 V~ ± 10% @50/60 Hz

Voeding uit:                      21-28 V=, maximale belasting 250 mA

Fysieke afmetingen:          147 x 87 x 39 mm (bxhxd)

Gedeelte binnen backbox: 24 mm

Gewicht:                          480 gram

 

Rookmelder

Voeding:                          18-30 V=

Type melder:                              optisch

LED-indicatie:                   rood, alarmindicatie

Aansluiting:                      via meegeleverde sokkel

 

Deurmagneet

Voeding:                          24 V= ± 10%

Maximale stroomopname: 45 mA

Nominale houdkracht:       200N (20,4 kg)

Maximale houdkracht:       250N (25,5 kg)

Handbediening:                ja

Afstelling deurplaat:          ± 30º

Safety Fire Solutions, uw leverancier van componenten voor de branddetectie industrie en brandmeld- en ontruimingssystemen